Projects

Vish ARCHITECT​

เรารับออกแบบตามความต้องการของลูกค้า เรามีจุดเด่นเรื่องคุยง่ายพร้อมรับฟังความต้องการและปัญหา เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลเหล่านั้น มาสร้างสรรค์ Idea และทำ Idea เหล่านั้นเกิดขึ้นจริง ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งเราจะคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความงาม และการใช้งานที่ใช้ได้จริง คงทน ดูแลง่าย นอกจากทีมงานออกแบบแล้ว เรายังมีทีมงานก่อสร้างและบิ้วอินที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี สามารถทำงานได้ตามแบบเพื่อให้พื้นที่ในฝันของลูกค้า ที่เราได้ร่วมกันรังสรรค์ขึ้นมาจากกระดาษเปล่า สู่ผลงานชิ้นเอกนั้นเกิดขึ้นจริง 

OUR SPECIALIZATION

ARCHITECTURE DESIGN​

บริการออกแบบสถาปัตยกรรม

CONSTRUCTION​

บริการก่อสร้างอาคาร

INTERIOR DESIGN​

บริการรับออกแบบตกแต่งภายใน

BUILT-IN​

บริการบิ้วอินตกแต่งภายใน

Vish ARCHITECT​

(Head Office) 11/9 Soi Ladprao 101 Soi 56 Khlong-Chan Bangkapi Bangkok 10240 Thailand

All rights reserved ©VISH ARCHITECT CO.,LTD.​